Vision og værdi

Vi ønsker at skabe en skole med plads og rummelighed, hvor der er mulighed for udvikling af den enkeltes kompetencer både individuelt og i fællesskabet.

Sammenhængen mellem læringsmål og undervisningsaktiviteter skal derfor være så tydelige som muligt for den enkelte elev.

Målet med denne uddannelse er en forbedret livsmestring. Eleverne øver sig og udvikler sig kontinuerligt med udgangspunkt i del-elementer fra uddannelsesplanen. Det er medvirkende til at eleverne opnår så selvstændig en tilværelse som muligt.

Set som en helhed, skal der være fokus på det arbejdsmarkedsrettede og på det alment dannende - hvilket forbedrer elevens mulighed for at kunne klare sig så selvstændigt som muligt i samfundet.

Vi arbejder ud fra en grundlæggende vision og tro på:

 • At alle mennesker har et potentiale.
 • At alle gør deres bedste og alle har noget at bidrage med.
 • At vi alle har behov for samhørighed med andre mennesker.
 • At vi alle har brug for anerkendelse og respekt.
 • At vi alle har behov for trivsel og selvrealisering.
 • At vi alle har behov for læring og deraf udvikling.

STUdie ved Fjorden følger Struer kommunes overordnede værdigrundlag som beskriver, hvad Struer Kommune vurderer er værdifuldt i mødet med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.
Disse værdier er:

 • Nærhed
 • Gennemsigtighed
 • Ordentlighed
 • Tolerance
 • Fleksibilitet