Studie ved Fjorden, underviserne
Telefonnummer: 96848960


Centerleder: Gitte Lykke Clausen
Telefonnummer: 22407481
Mail: glc@struer.dk 


Teamleder: Tanja Møller Rasmussen
Telefonnummer: 20974956
Mail: tar@struer.dk 


Lærer: Morten Christensen Blaaberg
Mail: mortencb@struer.dk 

Stilling: Mai Britt Møller Røn 
Mail: ...

Socialpædagog: Rene Albertsen
Mail: renega@struer.dk

Sygeplejerske: Nanna Fredskov Thomsen 
Mail: nannaft@struer.dk